نسخه اندروید 
جستجوی ملک ثبت ملک مشاورین املاک ورود
   
 

سایت املاک کرمانشاه

 
  مرتب سازی
بارگذاری املاک
تمام املاک املاک مشاورین املاک کاربران
شهر
ملک
درخواست
محدوده
مساحت
اتاق
قیمت کل
قیمت متری
تاریخ ثبت
1
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
112
متر
2 خواب
145 میلیون
1,300 میلیون
۱۳۹۴/۲/۳
توضیحات
2
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
72
متر
1 خواب
115 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۴/۲/۳
توضیحات
3
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
90
متر
2 خواب
135 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۴/۲/۳
توضیحات
4
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
130
متر
3 خواب
221 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۴/۲/۳
توضیحات
5
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
متخصصین
78
متر
2 خواب
-------
1,450 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲
توضیحات
6
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
پردیس مسکن
75
متر
-----
-------
1,000 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲
توضیحات
7
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
متخصصین
67
متر
1 خواب
87 میلیون
1,300 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲
توضیحات
8
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
200
متر
2 خواب
270 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۲
توضیحات
9
کرمانشاه
ویلایی
فروش
کسری
170
متر
2 خواب
10 میلیون
500
۱۳۹۴/۱/۳۰
توضیحات
10
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کسری
130
متر
3 خواب
208,000 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۴/۱/۳۰
توضیحات
11
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
زیباشهر
79
متر
2 خواب
1,400 میلیون
110
۱۳۹۴/۱/۳۰
توضیحات
12
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
180
متر
2 خواب
280 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۲۹
توضیحات
13
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
160
متر
2 خواب
300 میلیون
1,870 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۹
توضیحات
14
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
101
متر
2 خواب
175 میلیون
1,730 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۹
توضیحات
15
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
100
متر
2 خواب
170 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۹
توضیحات
16
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
100
متر
2 خواب
170 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۹
توضیحات
17
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
128
متر
2 خواب
198 میلیون
1,550 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۹
توضیحات
18
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
90
متر
2 خواب
140 میلیون
1,550 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۹
توضیحات
19
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
90
متر
2 خواب
121 میلیون
1,350 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۹
توضیحات
20
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
100
متر
2 خواب
150 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۹
توضیحات
21
کرمانشاه
مغازه
فروش
مدرس
18
متر
-----
450 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۲۸
توضیحات
22
کرمانشاه
زمین
فروش
روبروی تکیهمعاو
550
متر
0 خواب
-------
12 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۸
توضیحات
23
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کیهانشهر
75
متر
2 خواب
40 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۲۸
توضیحات
24
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
گلستان
125
متر
2 خواب
325 میلیون
2,600 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۸
توضیحات
25
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کسری
175
متر
3 خواب
430 میلیون
2,450 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۸
توضیحات
26
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک متخصصین
72
متر
2 خواب
125 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۷
توضیحات
27
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کسری
130
متر
3 خواب
208 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۷
توضیحات
28
کرمانشاه
ویلایی
فروش
مسکن
200
متر
3 خواب
400 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۲۷
توضیحات
29
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک متخصصین
70
متر
-----
-------
-------
۱۳۹۴/۱/۲۷
توضیحات
30
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک متخصصین
70
متر
-----
-------
-------
۱۳۹۴/۱/۲۷
توضیحات
31
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شريعتي
60
متر
1 خواب
96 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۷
توضیحات
32
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک متخصصین
70
متر
1 خواب
-------
-------
۱۳۹۴/۱/۲۷
توضیحات
33
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
خ بازرگانی
86
متر
2 خواب
-------
1,800
۱۳۹۴/۱/۲۶
توضیحات
34
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
پردیس
72
متر
2 خواب
100 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۲۶
توضیحات
35
کرمانشاه
ویلایی
فروش
کرمانشاه
205
متر
2 خواب
245 میلیون
1,450 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۶
توضیحات
36
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
108
متر
2 خواب
183,600 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۶
توضیحات
37
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22بهمن سی متری
91
متر
2 خواب
180 میلیون
2 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
38
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
مسکن
60
متر
1 خواب
85 میلیون
1,400 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
39
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرداری
120
متر
2 خواب
220 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
40
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
112
متر
2 خواب
123 میلیون
1,100 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
41
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
100
متر
2 خواب
140 میلیون
1,400 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
42
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
100
متر
2 خواب
140 میلیون
1,400 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
43
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
100
متر
2 خواب
155 میلیون
1,550 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
44
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
105
متر
2 خواب
147 میلیون
1,400 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
45
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
85
متر
2 خواب
127 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
46
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
130
متر
2 خواب
220 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
47
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
115
متر
2 خواب
184 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
48
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
147
متر
3 خواب
242 میلیون
1,650 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
49
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
100
متر
2 خواب
175 میلیون
1,750 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
50
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
فرهنگیان فاز2-
100
متر
2 خواب
-------
1,750 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
51
کرمانشاه
زمین
فروش
۲۲بهمن،
501
متر
0 خواب
4,258 میلیارد
8,500 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
52
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
حافظیه
80
متر
2 خواب
136 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
53
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
رودكي
80
متر
1 خواب
80 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
54
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
متخصصین
78
متر
2 خواب
101 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
55
کرمانشاه
ویلایی
فروش
میدان وزیری
155
متر
4 خواب
80 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
56
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک فجر
120
متر
2 خواب
140 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۲۵
توضیحات
57
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
100
متر
2 خواب
165 میلیون
1,650 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۴
توضیحات
58
کرمانشاه
مغازه
فروش
انتهای مسکن
35
متر
0 خواب
500 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۲۴
توضیحات
59
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22 بهمن
67
متر
2 خواب
127 میلیون
1,900
۱۳۹۴/۱/۲۴
توضیحات
60
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
ظفر
78
متر
2 خواب
45 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۲۴
توضیحات
61
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک الهیه
160
متر
2 خواب
320 میلیون
2 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۴
توضیحات
62
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
فردوسی
120
متر
2 خواب
216 میلیون
1,800
۱۳۹۴/۱/۲۴
توضیحات
63
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
فرهنگیان فاز 2
138
متر
3 خواب
230,460 میلیون
1,670 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۴
توضیحات
64
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه-
124
متر
2 خواب
220 میلیون
1,800
۱۳۹۴/۱/۲۳
توضیحات
65
کرمانشاه
مغازه
فروش
دیزل آباد
32
متر
0 خواب
500 میلیون
15,625 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۳
توضیحات
66
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22بهمن
200
متر
3 خواب
660 میلیون
3,300 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۲
توضیحات
67
کرمانشاه
زمین
فروش
خ مدرس
200
متر
0 خواب
-------
5 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۲
توضیحات
68
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22بهمن
112
متر
2 خواب
224 میلیون
2 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۲
توضیحات
69
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
گلستان
70
متر
1 خواب
140 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۲۱
توضیحات
70
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهر صنعتی
400
متر
2 خواب
300 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۲۱
توضیحات
71
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
92
متر
2 خواب
151 میلیون
1,650 میلیون
۱۳۹۴/۱/۲۰
توضیحات
72
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
میدان مرکزی
67
متر
1 خواب
120 میلیون
800 هزار
۱۳۹۴/۱/۱۹
توضیحات
73
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22 بهمن
104
متر
2 خواب
187 میلیون
1,800 میلیون
۱۳۹۴/۱/۱۹
توضیحات
74
کرمانشاه
ویلایی
فروش
مسکن
200
متر
2 خواب
250 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۱۹
توضیحات
75
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
100
متر
2 خواب
187 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۱۹
توضیحات
76
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
زیباشهر
113
متر
2 خواب
260 میلیون
2,300 میلیون
۱۳۹۴/۱/۱۹
توضیحات
77
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
زیباشهر
70
متر
1 خواب
98 میلیون
1,400 میلیون
۱۳۹۴/۱/۱۹
توضیحات
78
کرمانشاه
ویلایی
فروش
بلوار طاقبستان
1080
متر
5 خواب
-------
1 میلیون
۱۳۹۴/۱/۱۸
توضیحات
79
کرمانشاه
ویلایی
فروش
حافظيه
337
متر
4 خواب
370 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۱۸
توضیحات
80
کرمانشاه
ویلایی
فروش
پردیس
175
متر
4 خواب
285 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۱۷
توضیحات
81
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
زیباشهر
105
متر
2 خواب
157,500 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۴/۱/۱۷
توضیحات
82
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
زیباشهر
148
متر
3 خواب
266,400 میلیون
1,800 میلیون
۱۳۹۴/۱/۱۷
توضیحات
83
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
زیباشهر
140
متر
2 خواب
315 میلیون
2,250 میلیون
۱۳۹۴/۱/۱۷
توضیحات
84
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کرمانشاه
95
متر
2 خواب
166,250 میلیون
1,750 میلیون
۱۳۹۴/۱/۱۷
توضیحات
85
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کارمندان
90
متر
2 خواب
-------
-1,600
۱۳۹۴/۱/۱۷
توضیحات
86
کرمانشاه
مغازه
فروش
مسکن
8
متر
0 خواب
310 میلیون
-------
۱۳۹۴/۱/۱۷
توضیحات
87
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
خ کسری