جستجوی ملک ثبت ملک مشاورین املاک ورود
   
 

سایت املاک کرمانشاه

 
  مرتب سازی
بارگذاری املاک
تمام املاک املاک مشاورین املاک کاربران
شهر
ملک
درخواست
محدوده
مساحت
اتاق
قیمت کل
قیمت متری
تاریخ ثبت
1
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک دانش
110
متر
2 خواب
132 میلیون
1,200 میلیون
۱۳۹۳/۷/۸
توضیحات
2
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
117
متر
2 خواب
203 میلیون
-------
۱۳۹۳/۷/۸
توضیحات
3
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک معلم
205
متر
2 خواب
750 میلیون
-------
۱۳۹۳/۷/۸
توضیحات
4
کرمانشاه
مغازه
فروش
شهرک ظفر
33
متر
0 خواب
330 میلیون
11 میلیون
۱۳۹۳/۷/۸
توضیحات
5
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک صدرا
110
متر
2 خواب
187 میلیون
-------
۱۳۹۳/۷/۷
توضیحات
6
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22بهمن
98
متر
2 خواب
196 میلیون
2 میلیون
۱۳۹۳/۷/۷
توضیحات
7
کرمانشاه
ویلایی
فروش
کرمانشاه
200
متر
2 خواب
200 میلیون
-------
۱۳۹۳/۷/۶
توضیحات
8
کرمانشاه
مغازه
فروش
میدان آزادی
16
متر
0 خواب
300 میلیون
-------
۱۳۹۳/۷/۵
توضیحات
9
کرمانشاه
ویلایی
فروش
میدان شهناز
275
متر
0 خواب
-------
-------
۱۳۹۳/۷/۵
توضیحات
10
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
گلستان
96
متر
2 خواب
215 میلیون
-------
۱۳۹۳/۷/۵
توضیحات
11
کرمانشاه
زمین
فروش
گیلانغرب
162
متر
0 خواب
50 میلیون
-------
۱۳۹۳/۷/۴
توضیحات
12
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
200
متر
2 خواب
190 میلیون
-------
۱۳۹۳/۷/۳
توضیحات
13
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
200
متر
2 خواب
190 میلیون
-------
۱۳۹۳/۷/۳
توضیحات
14
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
سعدی کوی خنجری
100
متر
2 خواب
150 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۳/۶/۲۸
توضیحات
15
کرمانشاه
ویلایی
فروش
پردیس
180
متر
1 خواب
205 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۲۸
توضیحات
16
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
126
متر
2 خواب
189 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۳/۶/۲۷
توضیحات
17
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
برق
97
متر
1 خواب
213 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۲۷
توضیحات
18
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
زیبا شهر
80
متر
2 خواب
105 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۲۷
توضیحات
19
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک صدرا
120
متر
2 خواب
0 میلیون
0
۱۳۹۳/۶/۲۶
توضیحات
20
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
گلستان
60
متر
1 خواب
102 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۳/۶/۲۶
توضیحات
21
کرمانشاه
ویلایی
فروش
مصوری
120
متر
4 خواب
192 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۳/۶/۲۵
توضیحات
22
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کارمندان
95
متر
2 خواب
133 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۲۴
توضیحات
23
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک دادگستری
140
متر
3 خواب
238 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۳/۶/۲۴
توضیحات
24
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
بلوار سجاد
125
متر
2 خواب
275 میلیون
2,200
۱۳۹۳/۶/۲۴
توضیحات
25
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
110
متر
2 خواب
192,500 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۲۴
توضیحات
26
کرمانشاه
ویلایی
فروش
رشیدی
50
متر
1 خواب
50 میلیون
1 میلیون
۱۳۹۳/۶/۲۴
توضیحات
27
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
برق
115
متر
2 خواب
-------
2,500
۱۳۹۳/۶/۲۳
توضیحات
28
کرمانشاه
زمین
فروش
ميدان آزادي
800
متر
0 خواب
-------
-------
۱۳۹۳/۶/۲۲
توضیحات
29
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22بهمن
81
متر
1 خواب
218 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۲۲
توضیحات
30
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22بهمن
85
متر
2 خواب
170 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۲۲
توضیحات
31
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک پردیس
200
متر
3 خواب
-------
-------
۱۳۹۳/۶/۲۲
توضیحات
32
کرمانشاه
ویلایی
فروش
کرمانشاه
400
متر
5 خواب
800 میلیون
2,000
۱۳۹۳/۶/۲۲
توضیحات
33
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
فرهنگیان فاز 2
125
متر
2 خواب
-------
1500 هزار
۱۳۹۳/۶/۲۱
توضیحات
34
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک معلم
52
متر
1 خواب
42 میلیون
820
۱۳۹۳/۶/۲۱
توضیحات
35
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک بسیج
144
متر
2 خواب
160 میلیون
1,111 میلیون
۱۳۹۳/۶/۲۰
توضیحات
36
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
زیبا شهر
80
متر
2 خواب
84 میلیون
1,300 میلیون
۱۳۹۳/۶/۲۰
توضیحات
37
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
200
متر
2 خواب
205 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۲۰
توضیحات
38
کرمانشاه
مغازه
فروش
مسکن
130
متر
10 خواب
850 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۲۰
توضیحات
39
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22بهمن
115
متر
2 خواب
289 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۲۰
توضیحات
40
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
فرهنگیان فاز2
100
متر
2 خواب
-------
1,650
۱۳۹۳/۶/۲۰
توضیحات
41
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
85
متر
2 خواب
160 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۱۸
توضیحات
42
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کارمندان
78
متر
2 خواب
195 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۱۸
توضیحات
43
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
80
متر
2 خواب
136 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۳/۶/۱۸
توضیحات
44
کرمانشاه
ویلایی
فروش
فرهنگیان فاز 1
200
متر
2 خواب
400 میلیون
2 میلیون
۱۳۹۳/۶/۱۷
توضیحات
45
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
115
متر
2 خواب
207 میلیون
1,800 میلیون
۱۳۹۳/۶/۱۷
توضیحات
46
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
بلوار زن
100
متر
2 خواب
-------
-------
۱۳۹۳/۶/۱۷
توضیحات
47
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
زیبا شهر
129
متر
3 خواب
175 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۱۷
توضیحات
48
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
فرهنگیان فاز 2
102
متر
2 خواب
189 میلیون
1,850 میلیون
۱۳۹۳/۶/۱۶
توضیحات
49
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
میدان نیایش
78
متر
2 خواب
110 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۱۶
توضیحات
50
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک دادگستری
200
متر
2 خواب
370 میلیون
1,850 میلیون
۱۳۹۳/۶/۱۶
توضیحات
51
کرمانشاه
ویلایی
فروش
ميدان نيايش
313
متر
3 خواب
270 میلیون
863 هزار
۱۳۹۳/۶/۱۶
توضیحات
52
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
94
متر
2 خواب
160 میلیون
1,650 میلیون
۱۳۹۳/۶/۱۵
توضیحات
53
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
80
متر
2 خواب
140 میلیون
1,750 میلیون
۱۳۹۳/۶/۱۵
توضیحات
54
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
فردوسی
112
متر
2 خواب
145 میلیون
1,300 میلیون
۱۳۹۳/۶/۱۵
توضیحات
55
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک الهیه
80
متر
2 خواب
140 میلیون
1,750 میلیون
۱۳۹۳/۶/۱۵
توضیحات
56
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
برق
105
متر
2 خواب
262,500 میلیون
2,500 میلیون
۱۳۹۳/۶/۱۴
توضیحات
57
کرمانشاه
ویلایی
فروش
مصوری
120
متر
3 خواب
250 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۱۴
توضیحات
58
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
زیباشهر
147
متر
3 خواب
216 میلیون
1,500
۱۳۹۳/۶/۱۴
توضیحات
59
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
200
متر
2 خواب
215 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۱۳
توضیحات
60
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک معلم
75
متر
2 خواب
90 میلیون
1,300 میلیون
۱۳۹۳/۶/۱۲
توضیحات
61
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک کرناچی
110
متر
1 خواب
70 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۱۱
توضیحات
62
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
200
متر
2 خواب
650 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۱۱
توضیحات
63
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
حافظيه
90
متر
2 خواب
117 میلیون
1,300
۱۳۹۳/۶/۱۱
توضیحات
64
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهياد
90
متر
1 خواب
100 میلیون
1,110 میلیون
۱۳۹۳/۶/۱۱
توضیحات
65
کرمانشاه
مغازه
فروش
میدان لشگر
12
متر
0 خواب
28 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۱۱
توضیحات
66
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کسری
96
متر
2 خواب
115,200 میلیون
1,200 میلیون
۱۳۹۳/۶/۱۱
توضیحات
67
کرمانشاه
ویلایی
فروش
بلوار طاقبستان
50
متر
1 خواب
61 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۱۱
توضیحات
68
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
ظفر، مسکن مهر ت
90
متر
2 خواب
23 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۱۰
توضیحات
69
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک ولایت
50
متر
1 خواب
52 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۱۰
توضیحات
70
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
600
متر
0 خواب
-------
-------
۱۳۹۳/۶/۱۰
توضیحات
71
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک تعاون
220
متر
2 خواب
245 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۱۰
توضیحات
72
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
گلشن
130
متر
2 خواب
236 میلیون
1,820 میلیون
۱۳۹۳/۶/۱۰
توضیحات
73
کرمانشاه
ویلایی
فروش
22 بهمن
300
متر
2 خواب
-------
-------
۱۳۹۳/۶/۹
توضیحات
74
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
خیابان مصوری
110
متر
2 خواب
210 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۸
توضیحات
75
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کسرا- متخصصین
50
متر
1 خواب
5 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۸
توضیحات
76
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کسری
104
متر
2 خواب
210 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۸
توضیحات
77
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22بهمن
85
متر
2 خواب
175 میلیون
-------
۱۳۹۳/۶/۸
توضیحات
78
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
پردیس
120
متر
2 خواب
192 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۳/۶/۴
توضیحات
79
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
مسکن
94
متر
2 خواب
82,720 میلیون
880 هزار
۱۳۹۳/۵/۲۹
توضیحات
80
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
دادگستری
130
متر
2 خواب
210 میلیون
-------
۱۳۹۳/۵/۲۹
توضیحات
81
کرمانشاه
ویلایی
فروش
منزه
130
متر
-----
130 میلیون
-------
۱۳۹۳/۵/۲۹
توضیحات
82
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
دولت آباد
75
متر
2 خواب
45 میلیون
900 هزار
۱۳۹۳/۵/۲۹
توضیحات
83
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
95
متر
2 خواب
150 میلیون
-------
۱۳۹۳/۵/۲۹
توضیحات
84
کرمانشاه
ویلایی
فروش
ميدن نيايش
313
متر
3 خواب
313 میلیون
960 هزار
۱۳۹۳/۵/۲۹
توضیحات
85
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
129
متر
2 خواب
-------
1,400
۱۳۹۳/۵/۲۸
توضیحات
86
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
صد دستكاه
140
متر
2 خواب
322 میلیون
2,200
۱۳۹۳/۵/۲۸
توضیحات