نسخه اندروید 
جستجوی ملک ثبت ملک مشاورین املاک ورود
   
 

سایت املاک کرمانشاه

 
  مرتب سازی
بارگذاری املاک
تمام املاک املاک مشاورین املاک کاربران
شهر
ملک
درخواست
محدوده
مساحت
اتاق
قیمت کل
قیمت متری
تاریخ ثبت
1
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
زیباشهر
80
متر
2 خواب
136 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۴/۳/۵
توضیحات
2
کرمانشاه
ویلایی
فروش
کسری
200
متر
2 خواب
720 میلیون
3,600 میلیون
۱۳۹۴/۳/۵
توضیحات
3
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
85
متر
2 خواب
136 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۴/۳/۵
توضیحات
4
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
360
متر
-----
750 میلیون
-------
۱۳۹۴/۳/۴
توضیحات
5
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
387
متر
2 خواب
570 میلیون
-------
۱۳۹۴/۳/۴
توضیحات
6
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
200
متر
2 خواب
320 میلیون
-------
۱۳۹۴/۳/۴
توضیحات
7
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
110
متر
2 خواب
176 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۴/۳/۴
توضیحات
8
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
92
متر
2 خواب
143 میلیون
1,550 میلیون
۱۳۹۴/۳/۳
توضیحات
9
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
120
متر
2 خواب
192 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۴/۳/۳
توضیحات
10
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
بهداری
111
متر
2 خواب
172 میلیون
1,550 میلیون
۱۳۹۴/۳/۳
توضیحات
11
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
متخصصین
80
متر
2 خواب
-------
1,300 میلیون
۱۳۹۴/۳/۳
توضیحات
12
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
160
متر
2 خواب
224 میلیون
1,400 میلیون
۱۳۹۴/۳/۳
توضیحات
13
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
140
متر
2 خواب
224 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۴/۳/۳
توضیحات
14
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
115
متر
2 خواب
195 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۸
توضیحات
15
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
96
متر
2 خواب
151 میلیون
1,570 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۸
توضیحات
16
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
گلریزان
110
متر
2 خواب
231 میلیون
2,100 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۷
توضیحات
17
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
گلریزان
90
متر
2 خواب
171 میلیون
1,900 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۷
توضیحات
18
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
300
متر
2 خواب
450 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۷
توضیحات
19
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک صدرا
200
متر
3 خواب
240 میلیون
1,200 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۷
توضیحات
20
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
75
متر
-----
112 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۶
توضیحات
21
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
135
متر
2 خواب
216 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۳
توضیحات
22
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک صادقیه
70
متر
1 خواب
80 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۲۲
توضیحات
23
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
105
متر
2 خواب
157 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۲
توضیحات
24
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
105
متر
2 خواب
157 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۲
توضیحات
25
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
120
متر
2 خواب
180 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۲
توضیحات
26
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
115
متر
2 خواب
172 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۱
توضیحات
27
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
زیبا شهر
97
متر
2 خواب
164 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۱
توضیحات
28
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
100
متر
2 خواب
165 میلیون
1,650 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۱
توضیحات
29
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شریعتی
80
متر
2 خواب
136 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۱
توضیحات
30
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
95
متر
2 خواب
157 میلیون
1,650 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۱
توضیحات
31
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
115
متر
2 خواب
178 میلیون
1,540 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۱
توضیحات
32
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
108
متر
2 خواب
178 میلیون
1,650 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۱
توضیحات
33
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
105
متر
2 خواب
173 میلیون
1,650 میلیون
۱۳۹۴/۲/۲۰
توضیحات
34
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
بهداری
110
متر
2 خواب
198 میلیون
1,800 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۹
توضیحات
35
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
92
متر
2 خواب
147 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۸
توضیحات
36
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
100
متر
2 خواب
160 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۸
توضیحات
37
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
120
متر
2 خواب
216 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۸
توضیحات
38
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
بهداری
140
متر
2 خواب
203 میلیون
1,450 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۸
توضیحات
39
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
100
متر
2 خواب
135 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۸
توضیحات
40
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
300
متر
2 خواب
500 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۸
توضیحات
41
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
450
متر
2 خواب
800 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۸
توضیحات
42
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
130
متر
3 خواب
180 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۷
توضیحات
43
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
مسکن مهر رازی 1
76
متر
2 خواب
25 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۷
توضیحات
44
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک صدرا
110
متر
2 خواب
180 میلیون
1,640 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۷
توضیحات
45
کرمانشاه
مغازه
فروش
شهرک ژاندارمری
110
متر
9 خواب
1,700 میلیارد
14,000 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۶
توضیحات
46
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک متخصصین
112
متر
2 خواب
112 میلیون
1,000 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۶
توضیحات
47
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
پردیس
250
متر
4 خواب
275 میلیون
1,100 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۶
توضیحات
48
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک مهر رازی
75
متر
2 خواب
50 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۶
توضیحات
49
کرمانشاه
زمین
فروش
مدرس
430
متر
0 خواب
-------
-------
۱۳۹۴/۲/۱۵
توضیحات
50
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
گلستان
90
متر
2 خواب
162 میلیون
1,800 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۵
توضیحات
51
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
130
متر
2 خواب
214 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۵
توضیحات
52
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
گذرنامه
205
متر
3 خواب
379 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۵
توضیحات
53
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
متخصصين
97
متر
2 خواب
174 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۵
توضیحات
54
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22 بهمن
145
متر
3 خواب
319 میلیون
2,200 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۵
توضیحات
55
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
120
متر
2 خواب
216 میلیون
1,800
۱۳۹۴/۲/۱۵
توضیحات
56
کرمانشاه
مغازه
فروش
سراه مسکن
180
متر
11 خواب
750 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۵
توضیحات
57
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
128
متر
2 خواب
230 میلیون
1,750 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۴
توضیحات
58
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
فرهنگیان فازیک
125
متر
2 خواب
218,750 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۴
توضیحات
59
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
120
متر
2 خواب
192 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۴
توضیحات
60
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
85
متر
2 خواب
119 میلیون
1,400 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۴
توضیحات
61
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
95
متر
2 خواب
119 میلیون
1,400 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۴
توضیحات
62
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
120
متر
2 خواب
192 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۴
توضیحات
63
کرمانشاه
زمین
فروش
شهری
187
متر
0 خواب
30 میلیون
160 هزار
۱۳۹۴/۲/۱۴
توضیحات
64
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک پرواز
120
متر
2 خواب
385 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۴
توضیحات
65
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
95
متر
2 خواب
152 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۴
توضیحات
66
کرمانشاه
مغازه
فروش
مسكن
12
متر
0 خواب
300 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۳
توضیحات
67
کرمانشاه
زمین
فروش
بيستون
3000
متر
0 خواب
330 میلیون
110 هزار
۱۳۹۴/۲/۱۳
توضیحات
68
کرمانشاه
ویلایی
فروش
بيستون
700
متر
3 خواب
250 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۳
توضیحات
69
کرمانشاه
ویلایی
فروش
بيستون
400
متر
2 خواب
120 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۳
توضیحات
70
کرمانشاه
زمین
فروش
بيستون
5500
متر
-----
550 میلیون
100 هزار
۱۳۹۴/۲/۱۳
توضیحات
71
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22بهمن
179
متر
3 خواب
375 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۳
توضیحات
72
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
میدان مرکزی
66
متر
1 خواب
125 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۳
توضیحات
73
کرمانشاه
ویلایی
فروش
ظفر
160
متر
1 خواب
160 میلیون
1 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۳
توضیحات
74
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک دادگستری
170
متر
1 خواب
1,200 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۳
توضیحات
75
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
بلوار سجاد
65
متر
2 خواب
-------
1,650
۱۳۹۴/۲/۱۳
توضیحات
76
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22بهمن
110
متر
2 خواب
264 میلیون
2,400 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۳
توضیحات
77
کرمانشاه
مغازه
فروش
بازار
43
متر
-----
800 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۳
توضیحات
78
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
72
متر
1 خواب
116 میلیون
1,650 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۳
توضیحات
79
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
نوبهار
81
متر
1 خواب
210 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۲
توضیحات
80
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شریعتی
75
متر
1 خواب
112 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۱
توضیحات
81
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک پردیس کوچه
175
متر
4 خواب
285 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۱
توضیحات
82
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
120
متر
2 خواب
180 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۰
توضیحات
83
کرمانشاه
ویلایی
فروش
بهداری
220
متر
2 خواب
378 میلیون
1,720 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۰
توضیحات
84
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
بهزیستی
97
متر
2 خواب
184 میلیون
1,900 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۰
توضیحات
85
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
100
متر
2 خواب
140 میلیون
-------
۱۳۹۴/۲/۱۰
توضیحات
86
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
115
متر
2 خواب
178 میلیون
1,550 میلیون
۱۳۹۴/۲/۱۰
توضیحات
87
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کسری
100
متر
2 خواب
200 میلیو