جستجوی ملک ثبت ملک مشاورین املاک ورود
   
 

سایت املاک کرمانشاه

 
  مرتب سازی
بارگذاری املاک
تمام املاک املاک مشاورین املاک کاربران
شهر
ملک
درخواست
محدوده
مساحت
اتاق
قیمت کل
قیمت متری
تاریخ ثبت
1
کرمانشاه
زمین
فروش
ظفرتکاور
160
متر
0 خواب
-------
-------
۱۳۹۳/۵/۳
توضیحات
2
کرمانشاه
ویلایی
فروش
مسکن
200
متر
4 خواب
385 میلیون
-------
۱۳۹۳/۵/۳
توضیحات
3
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
فرهنگیان فاز یک
150
متر
2 خواب
-------
1,700 میلیون
۱۳۹۳/۵/۳
توضیحات
4
کرمانشاه
ویلایی
فروش
پردیس
200
متر
0 خواب
380 میلیون
-------
۱۳۹۳/۵/۳
توضیحات
5
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک متخصصین
80
متر
2 خواب
99 میلیون
-------
۱۳۹۳/۵/۳
توضیحات
6
کرمانشاه
ویلایی
فروش
فرهنگیان فاز1
162
متر
2 خواب
-------
-------
۱۳۹۳/۵/۲
توضیحات
7
کرمانشاه
ویلایی
فروش
باغ ابریشم
132
متر
1 خواب
260 میلیون
-------
۱۳۹۳/۵/۱
توضیحات
8
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
پردیس
132
متر
3 خواب
45 میلیون
0 هزار
۱۳۹۳/۵/۱
توضیحات
9
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22بهمن
150
متر
3 خواب
375 میلیون
2,500 میلیون
۱۳۹۳/۵/۱
توضیحات
10
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22 بهمن
87
متر
2 خواب
124,400 میلیون
-------
۱۳۹۳/۵/۱
توضیحات
11
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک دادگستری
180
متر
2 خواب
450 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۳۰
توضیحات
12
کرمانشاه
ویلایی
فروش
آزادی
250
متر
4 خواب
350 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۳۰
توضیحات
13
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک دانش
105
متر
2 خواب
120 میلیون
1,150
۱۳۹۳/۴/۲۹
توضیحات
14
کرمانشاه
مغازه
فروش
باغ ابریشم
120
متر
0 خواب
390 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۹
توضیحات
15
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کرمانشاه مسکن
74
متر
2 خواب
78 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۹
توضیحات
16
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
بلوار طاقبستان
200
متر
1 خواب
195 میلیون
1,300
۱۳۹۳/۴/۲۹
توضیحات
17
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
بلوار طاقبستان
150
متر
2 خواب
165 میلیون
1,100
۱۳۹۳/۴/۲۹
توضیحات
18
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
بلوار طاقبستان
150
متر
2 خواب
195 میلیون
1,300
۱۳۹۳/۴/۲۹
توضیحات
19
کرمانشاه
ویلایی
فروش
جلیلی
125
متر
0 خواب
250 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۹
توضیحات
20
کرمانشاه
ویلایی
فروش
دانشگاه آزاد
300
متر
2 خواب
900 میلیون
3 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۹
توضیحات
21
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
200
متر
2 خواب
185 میلیون
1,300 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۹
توضیحات
22
کرمانشاه
زمین
فروش
ماهیدشت
50000
متر
0 خواب
370 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۸
توضیحات
23
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
انتهاي كسرا
75
متر
2 خواب
137 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۸
توضیحات
24
کرمانشاه
ویلایی
فروش
سنجابی
210
متر
4 خواب
450 میلیون
1,100
۱۳۹۳/۴/۲۸
توضیحات
25
کرمانشاه
ویلایی
فروش
فاز2چقامیرزا
165
متر
2 خواب
630 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۸
توضیحات
26
کرمانشاه
ویلایی
فروش
خیام
114
متر
0 خواب
300 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۷
توضیحات
27
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
بهار-کوچه سعادت
179
متر
3 خواب
429 میلیون
2,400
۱۳۹۳/۴/۲۷
توضیحات
28
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک امام خمینی
180
متر
2 خواب
260 میلیون
1,444
۱۳۹۳/۴/۲۷
توضیحات
29
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهيه
72
متر
0 خواب
215 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۶
توضیحات
30
کرمانشاه
زمین
فروش
زيباشهر
170
متر
0 خواب
250 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۶
توضیحات
31
کرمانشاه
زمین
فروش
شهرک گلها
1100
متر
0 خواب
220 میلیون
200 هزار
۱۳۹۳/۴/۲۶
توضیحات
32
کرمانشاه
ویلایی
فروش
کنگاور
180
متر
3 خواب
290 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۶
توضیحات
33
کرمانشاه
زمین
فروش
جادده بیستون
8000
متر
0 خواب
-------
-------
۱۳۹۳/۴/۲۵
توضیحات
34
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
دولت آباد
75
متر
2 خواب
52 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۵
توضیحات
35
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
101
متر
2 خواب
170 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۵
توضیحات
36
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22 بهمن
110
متر
2 خواب
-------
-------
۱۳۹۳/۴/۲۵
توضیحات
37
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک پرواز
100
متر
1 خواب
128 میلیون
1,280 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۵
توضیحات
38
کرمانشاه
زمین
فروش
میدان ازادگان
8200
متر
-----
240 میلیون
30 هزار
۱۳۹۳/۴/۲۴
توضیحات
39
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک ظفر
150
متر
1 خواب
175 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۴
توضیحات
40
کرمانشاه
زمین
فروش
میدان آزادگان
10000
متر
0 خواب
1,200 میلیارد
120 هزار
۱۳۹۳/۴/۲۴
توضیحات
41
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
گلستان
100
متر
2 خواب
180 میلیون
1,800 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۴
توضیحات
42
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک صدرا
114
متر
2 خواب
188 میلیون
1,700 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۴
توضیحات
43
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کسری
145
متر
3 خواب
268 میلیون
1,850 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۴
توضیحات
44
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهیه
95
متر
2 خواب
136 میلیون
1,440 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۳
توضیحات
45
کرمانشاه
زمین
فروش
زیبا شهر قطعه 5
180
متر
-----
200 میلیون
1,100 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۳
توضیحات
46
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهيه
105
متر
2 خواب
183,750 میلیون
1,750 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۳
توضیحات
47
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کارمندان
103
متر
2 خواب
222 میلیون
2,150
۱۳۹۳/۴/۲۳
توضیحات
48
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
میدان آزادگان
114
متر
2 خواب
176 میلیون
1,550 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۳
توضیحات
49
کرمانشاه
ویلایی
فروش
الهیه
360
متر
0 خواب
600 میلیون
1,670 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۳
توضیحات
50
کرمانشاه
مغازه
فروش
سعدی
18
متر
3 خواب
410 میلیون
19 هزار
۱۳۹۳/۴/۲۲
توضیحات
51
کرمانشاه
ویلایی
فروش
رفعتیه
220
متر
4 خواب
440 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۲
توضیحات
52
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22 بهمن
100
متر
2 خواب
162 میلیون
1,600 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۲
توضیحات
53
کرمانشاه
ویلایی
فروش
کارمندان
220
متر
2 خواب
630 میلیون
3 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۲
توضیحات
54
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
فرهنگیان فاز2
103
متر
2 خواب
-------
1,700 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۲
توضیحات
55
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
زیباشهر
110
متر
2 خواب
190 میلیون
1,730 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۲
توضیحات
56
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
مجتمع اندیشه
50
متر
1 خواب
62 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۱
توضیحات
57
کرمانشاه
مغازه
فروش
فرهنگیان2
74
متر
0 خواب
-------
-------
۱۳۹۳/۴/۲۱
توضیحات
58
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22 بهمن
135
متر
3 خواب
285 میلیون
2,100 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۱
توضیحات
59
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22 بهمن
100
متر
2 خواب
165 میلیون
1,650 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۱
توضیحات
60
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کسری
96
متر
2 خواب
200 میلیون
2 میلیون
۱۳۹۳/۴/۲۰
توضیحات
61
کرمانشاه
ویلایی
فروش
خیام
277
متر
2 خواب
550 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۲۰
توضیحات
62
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک پرواز
75
متر
2 خواب
100 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۱۹
توضیحات
63
کرمانشاه
ویلایی
فروش
کمر بندی
200
متر
3 خواب
300 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۳/۴/۱۹
توضیحات
64
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22بهمن
98
متر
2 خواب
165 میلیون
1,650 میلیون
۱۳۹۳/۴/۱۹
توضیحات
65
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک بهداری
118
متر
3 خواب
300 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۱۹
توضیحات
66
کرمانشاه
ویلایی
فروش
تعاون
220
متر
2 خواب
341 میلیون
1,550
۱۳۹۳/۴/۱۹
توضیحات
67
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کارمندان
88
متر
2 خواب
160 میلیون
1,800 میلیون
۱۳۹۳/۴/۱۸
توضیحات
68
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک پرواز
78
متر
2 خواب
110 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۱۸
توضیحات
69
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک دانش
102
متر
2 خواب
127,500 میلیون
1,250 میلیون
۱۳۹۳/۴/۱۷
توضیحات
70
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
الهيه
125
متر
3 خواب
206 میلیون
1,650 میلیون
۱۳۹۳/۴/۱۷
توضیحات
71
کرمانشاه
ویلایی
فروش
بازرگاني
100
متر
2 خواب
130 میلیون
1,300 میلیون
۱۳۹۳/۴/۱۷
توضیحات
72
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کارمندان
78
متر
2 خواب
148 میلیون
1,900
۱۳۹۳/۴/۱۷
توضیحات
73
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
گلستان
96
متر
2 خواب
216 میلیون
2,250 میلیون
۱۳۹۳/۴/۱۶
توضیحات
74
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
پردیس
60
متر
1 خواب
84 میلیون
1,400 میلیون
۱۳۹۳/۴/۱۵
توضیحات
75
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک پردیس
180
متر
1 خواب
214 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۱۵
توضیحات
76
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
شهرک شهید نجفی
80
متر
2 خواب
120 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۳/۴/۱۵
توضیحات
77
کرمانشاه
زمین
فروش
شهرک معلم
276
متر
0 خواب
-------
-------
۱۳۹۳/۴/۱۵
توضیحات
78
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
خيابان مصوري
100
متر
2 خواب
200 میلیون
2 میلیون
۱۳۹۳/۴/۱۵
توضیحات
79
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک دادگسترى
200
متر
2 خواب
400 میلیون
2 میلیون
۱۳۹۳/۴/۱۵
توضیحات
80
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
متخصصین
65
متر
2 خواب
80 میلیون
1,230 میلیون
۱۳۹۳/۴/۱۵
توضیحات
81
کرمانشاه
ویلایی
فروش
زیباشهر
130
متر
2 خواب
400 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۱۵
توضیحات
82
کرمانشاه
ویلایی
فروش
حافظیه
100
متر
1 خواب
180 میلیون
1,800
۱۳۹۳/۴/۱۳
توضیحات
83
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهرک ظفر
196
متر
3 خواب
355 میلیون
-------
۱۳۹۳/۴/۱۳
توضیحات
84
کرمانشاه
ویلایی
فروش
شهر ک تعاون
274
متر
3 خواب
450 میلیون
1,500 میلیون
۱۳۹۳/۴/۱۳
توضیحات
85
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
22 بهمن- سی متر
76
متر
2 خواب
160 میلیون
2,100 میلیون
۱۳۹۳/۴/۱۳
توضیحات
86
کرمانشاه
آپارتمان
فروش
کارمندان
105
متر
2 خواب
199,500 میلیون
1,900
۱۳۹۳/۴/۱۳
توضیحات